Företagslogo

Företagslogo

När vi ska brodera behöver vi ett original. Man kan säga att ju bättre original desto bättre brodyr.

Originalet är det motiv, din logotyp eller den text som du vill ha på ditt plagg. Tekniken för brodyr ställer vissa krav på originalfilen.

De krav ni behöver beakta för era original är:

  • Vi behöver vektoriserade original i formatet eps. Dvs även ev texter behöver vara vektoriserade. Detta betyder att man gör ”textkonturer” eller banor”. Vektoriserade pdfer fungerar tyvärr inte.
  • Delarna i motivet kan inte vara överlappande utan helt uteslutande varandra. Ett undantag är om det finns skuggor eller toningar. Dessa kan ligga som ett lager ovanpå övriga element.
  • Max storlek för filen är 10 mb.ar.

Hjälp med originalet

Originalets kvalitet är avgörande för slutresultatet och om det är så att ni är osäkra eller inte har något färdigt original är det bara att säga till. Vi tar då hjälp av Enar & co Reklambyrå mot en timkostnad på 875 kr exkl moms. Minsta timdebiteringen är då 1 timme, vilket brukar räcka för de flesta justeringar.